Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja dla rodzica/opiekuna prawnego dziecka o sposobie przetwarzania danych osobowych


Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE L z dnia 4 maja 2016 r. - dalej RODO) informujemy, że:  
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach z siedzibą przy ul. Leśnej 17, 72-500 Międzyzdroje (dalej: Szkoła). Z administratorem danych można się skontaktować telefonicznie pod numerem 91 328 06 11, na adres e-mail: sp1mz@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2.    Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych osobowych, którą to funkcje pełni Krzysztof Rychel. Z inspektorem można się skontaktować poprzez email: iod@miedzyzdroje.pl, telefonicznie pod numerem tel. 601 080 704 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem można się kontaktować, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3.    Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego Pani/Pana dziecka do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława w Międzyzdrojach. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. lit. c RODO w związku z art.  art. 130, 133 oraz 149,150, 151, 155, 160 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe.
4.    Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych będą jednostki administracji publicznej uprawnione do sprawowania kontroli i nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania administratora, jednostki mogące potwierdzić prawdziwość podanych przez Panią/Pana informacji oraz pozostałe jednostki administracji publicznej ustawowo umocowane do ich przetwarzania.
5.    Pani/Pana oraz dziecka dane będą przechowywane przez okres 1 roku w odniesieniu do dzieci nieprzyjętych lub przez czas wynikający z jednolitego rzeczowego wykazu akt tj. przez czas trwania nauki a następnie przez okres 50 lat po jej zakończeniu w kartach arkuszy ocen w przypadku dzieci przyjętych, poczynając od 1 stycznia roku następnego.
6.    Pani/Pana oraz dziecka dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie zostaną poddane profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.
7.     Zgodnie z RODO i na zasadach w nim wskazanych przysługuje Pani/Panu/dziecku:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi,
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
3) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.
8.    Podanie przez Panią/Pana danych jest wymogiem ustawowym.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Izabela Zaworska 24-04-2024 08:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Izabela Zaworska 24-04-2024
Ostatnia aktualizacja: Izabela Zaworska 25-04-2024 13:51